Vibeke Drevsen Bach

Organisations- og udviklingskonsulent Vibeke Drevsen Bach

Vibeke er Bachelor i Ernæring og Sundhed, voksenpædagogisk underviser, Master i Organisation- og proceskonsultation, Certificeret underviser fra England i Tom Kitwoods omsorgskvalitetssikringsmetode, Dementia Care Mapping. Vibeke har med det afsæt udviklet et konsistent, metaforisk og samlende lærings- og transformations univers kaldet Blomstringsuniverset. Det hjælper organisationens mange medlemmer til at forstå, tænke, SE og arbejde i samme retning – langsigtet, strategisk og bæredygtigt for at fremelske den personcentrerede omsorgs-, ledelses- og organisationsforståelse i hele kommuner og den enkelte institution. Flere kommuner og enkeltstående institutioner, har over de seneste 5 år bidt skeer med Blomstringsuniverset, der til stadighed er under udvikling, justering og raffinering, i tæt samskabelse med de, som skal bruge det.  Blomstringsuniverset er en kreativ oversættelse af Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsteori, omsorgspraksis og kvalitetssikringsmetode Dementia Care Mapping. 10.000 mennesker i ind- og udland allerede har bidt skeer med dele af det. Alene Blomstringsbilledet©, Blomstringsbarometret© og Blomstringsmodellen©, samler den ressourceorienterende og rehabiliterende tilgang med demens og er direkte foreneligt med og understøtter den socialpædagogiske tilgang, den rehabiliterende tilgang, Spido, Marte Meo, Dementia Care Mapping, Spark of Life, Eden Alternative, RAI etc.

Vibeke tilbyder følgende kurser: