Marianne Engel

Marianne Engel

Konsulent og socialrådgiver Marianne Engel har mange års erfaring med undervisning om, hvordan man kan udvikle samarbejdet med de pårørende, både til mennesker med demens og mennesker med psykiske lidelser, der bor i eget hjem eller på plejecenter/bofællesskab.

Marianne har stor erfaring med undervisning/projekter, der er målrettet frivillige, besøgsvenner og Plejehjemmets venner.

 •  Socialrådgiver Avanceret bruger af DCMmetoden  (2003-04)
 • Socialrådgiver på gerontopsyk. afd. Middelfart (94-95)
 • Projektleder for Dialog med og uddannelse af personer i det lokale netværk i samarbejde med overlæge Rolf Bang Olsen.  (95-2000) støttet af Socialministeriet og Sygekassernes Helsefond.
 • Planlægning og afvikling og udvikling af undervisning af i forbindelse med projektet.
 • 1998 udkom bogen” Dialog om demens”, forlaget Dafolo, der omhandler erfaringerne fra projektet.
 • Igangsætter og ansvarlig for studiekredse/pårørendeskoler målrettet pårørende til psykisk syge
 • Selvstændig fra 2000. Underviser, kursusansvarlig, supervisor, projektkonsulent på projekter i kommunalt regi.
 • Underviser på De Sociale Højskoler i Odense, Århus og Esbjerg på DemensDiplomuddannelsen
 • Medforfatter til bogen Historier om demens Psykiatrifonden
 • Tilknyttet VISO som specialist siden 2007
 • Medforfatter til håndbog om forebyggelse af konflikter med pårørende .Servicestyrelsen 2011

Marianne tilbyder følgende kurser:

Comments are closed.